21 February, 2024
বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন

বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন ?

Q: বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন ?

Ans: বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী কেশৱ মহন্ত, ২০২১ চনৰ ১০ মে’ তাৰিখৰ পৰা শ্ৰী কেশৱ মহন্তই অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে….

বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন ?

শ্ৰী কেশৱ মহন্ত

কেশব মহন্ত (জন্ম: ৬ জুলাই ১৯৫৯) সম গণ পৰিষদৰ এজন ভাৰতীয় ৰাজনীতিবিদ। ১৯৯৬ চনৰ পৰা ১৯৯৮ চনলৈ অসমৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতৰ সংসদৰ নিম্ন সদন লোকসভালৈ আসোম গণ পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০০৬ চনৰ পৰা তেওঁ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল অসমত ২০২১ চনৰ পৰা শৰ্মা মন্ত্ৰালয়ত আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ আৰু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী,অসম চৰকাৰৰ সোণোৱাল মন্ত্ৰালয়ত।২০১৪ চনৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মৰত সভাপতিও আছিল।

বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী কোন ?

বৰ্তমান অসমৰ গৃহ মন্ত্ৰী কোন?


স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন ?

বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী কেশৱ মহন্ত,

অসমৰ প্ৰথম প্ৰধান মন্ত্ৰী কোন ?

গোপীনাথ বৰদলৈ

ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন ?

জৱাহৰলাল নেহৰু

2 thoughts on “বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কোন ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *