14 April, 2024

শিক্ষার সংজ্ঞা দাও 🙇

শিক্ষার সংজ্ঞা দাও:🙋 শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা

Education শব্দটোৰ উৎপত্তি ব্যাখ্যা কৰা

Q: Education শব্দটোৰ উৎপত্তি ব্যাখ্যা কৰা: Ans: শিক্ষাৰ ইংৰাজী প্রতিশব্দ “Education” শব্দটো মূল লেটিন ভাষাৰ “E” আৰু “Duco” বোলা দুটি শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰোপৰি

শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ?

Q: শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? Ans: শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত ইং ১৬৭১ চনত হৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ১৬৭১ চনত সংঘটিত হৈছিল মোগল সাম্ৰাজ্য (

আহোমৰ শেষ ৰজা কোন আছিল ?

Q: আহোমৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? Ans: আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা আছিল পুৰন্দৰ সিংহ, পুৰন্দৰ সিংহক দুবাৰ ৰজা পতা হৈছিল। প্ৰথমবাৰ ১৮১৮ চনত চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পদচ্যুত

আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল ?

Q: আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? Ans: আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, তেওঁৰ বাল্যকালৰ নাম আছিল লাই। পিতৃ গদাধৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ ১৬৯৬

মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল?

Q: মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল ? Ans: মোগলৰ শেষ ৰজা আছিল বাহাদুৰ ছাহ দ্বিতীয় , বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয়, (জন্ম ২৪ অক্টোবৰ, ১৭৭৫, দিল্লী, ভাৰত—মৃত্যুৰ

সপ্তমী বিভক্তি : অসমীয়া ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ

সপ্তমী বিভক্তি সপ্তমী বিভক্তি হ’ল – ত সপ্তমী বিভক্তি অধিকৰণ কাৰকত সিদ্ধ হয়। যেনে- পুখুৰীত মাছ থাকে। সপ্তমী বিভক্তিৰ উদাহৰণ: FAQs

সক্রিয় অনুবর্তন কাকে বলে ?

Q: সক্রিয় অনুবর্তন কাকে বলে? Ans: যে অনুবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোনো উদ্দীপক নেই, যে-কোনো উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটানো যায় এবং যেখানে প্রাণী সক্রিয়তা

বন্ড বাজার(Bond Market) কি?

বন্ড বাজার কি? বন্ড বাজার হলো এক ধরনের আর্থিক বাজার যেখানে ডেট সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই সিকিউরিটিজগুলো মূলত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি হয়, যেখানে

কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায় ?

কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায় আপনি কি ভাবছেন ঘরে কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায়? আপনার দক্ষতা এবং আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কর্মজীবনের পথ খুঁজে বের