22 July, 2024

নতুন অসমীয়া সাথৰ : অসমীয়া সাঁথৰ

নতুন অসমীয়া সাথৰৰ সংগ্ৰহ মই ভাত পানীও নাখাওঁ, দৰমহাও নলওঁ; তথাপিও আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ পহৰা দিওঁ, কওঁকচোন মই কোন ? উত্তৰঃ তলা-চাবি। পানী আছে মাছ নাই, জংঘল আছে

অসমীয়া সাথঁৰ । assamese Sathor Collection Part-1

অসমীয়া সাথঁৰ অসমীয়া সাথঁৰ : অসমীয়া সাথঁৰ কি? আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি ? সাঁথৰ (Riddle) হৈছে দ্বৈত অৰ্থ বা অস্পষ্ট অৰ্থ থকা এক বাক্য, প্ৰশ্ন