3 June, 2024

প্ৰত্যয় কাক বোলে ?

Q: প্ৰত্যয় কাক বোলে ? Ans: প্রকৃতি বা মূলৰ লগত যিবোৰ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ হৈ নতুন নতুন অর্থ যুক্ত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, তাকেই প্ৰত্যয়