22 July, 2024

নতুন অসমীয়া সাথৰ : অসমীয়া সাঁথৰ

নতুন অসমীয়া সাথৰৰ সংগ্ৰহ মই ভাত পানীও নাখাওঁ, দৰমহাও নলওঁ; তথাপিও আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ পহৰা দিওঁ, কওঁকচোন মই কোন ? উত্তৰঃ তলা-চাবি। পানী আছে মাছ নাই, জংঘল আছে