3 June, 2024
শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি | Shri Krishna Gubinda Hare Murari | Bangla Bhajan

শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি | Shri Krishna Gubinda Hare Murari | Bangla Bhajan

শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি

Shri Krishna Gubinda Hare Murari Lyrics In Bangla

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

পিতমত স্বামি সখা হমারে
পিতমত স্বামি সখা হমারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

বন্দীগৃহে কে তুম অবতারী
কহিন্জন্মে কহিন্ পালে মুরারি
কিসিকে যায় কিসিকে কহায়
হে অদ্ভুত হর বাত তিহারি
গোকুল ময় চমকে মথুরা কে তারে
গোকুল ময় চমকে মথুরা কে তারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

পিতমত স্বামি সখা হমারে
পিতমত স্বামি সখা হমারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

অধর পে বাঁশি হৃদয়ে রাধে
বল গএ দোনো ময় অধে অধে
হে রাধানন্দন হে ভক্ত বস্চল
সদাইব ভক্ত কে কাম সাধে
সদাইব ভক্ত কে কাম সাধে
ওয়াহিন গয়ে ওয়াহিন গয়ে কহিন্ গয়ে পুকারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

গীতা ময় উপদেশ শুনায়
তুমনে সোয়া বিশ্ব জাগায়
ফল ইচ্ছা সে রহিত কর্ম কো
হর মানব কা ধর্ম বলায়
রহিঙ্গে হুম সব রিনি তুমহারে
রহিঙ্গে হুম সব রিনি তুমহারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
পিতমত স্বামি সখা হমারে
পিতমত স্বামি সখা হমারে
হে

নাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ… কৃষ্ণ…
রাধে কৃষ্ণ… হরে হরে


শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি | Shri Krishna Gubinda Hare Murari | Bangla Bhajan

Shri Krishna Gubinda Hare Murari

শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি

Shri Krishna Gubinda Hare Murari Lyrics In English

Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare
Sachidananda Rupaya, Bishwarpatya Chiihetave
Napataya Binasaya Shrikrishnaya Bayam Namaha


Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva

Pitmat Swami Sakha Hamare
Pitmat Swami Sakha Hamare
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva

Bandigriha Ke Tum Avtari
Kahin Janme Kahin Pale Muraari
Kisike Jaye Kisike Kahaye
Hey Adbhut Har Baat Tihari
Gokul Main Chamke Mathura Ke Taare
Gokul Main Chamke Mathura Ke Taare
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva

Pitmat Swami Sakha Hamare
Pitmat Swami Sakha Hamare
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana VasudevaAdhar Pe Bansi Hriday Me Raadhe
Bat Gaye Dono Main Adhe Adhe
Hey Radhanadar Hey Bhakt Baschal
Sadaiva Bhakto Ke Kaam Saadhe
Sadaiva Bhakto Ke Kaam Saadhe
Wahin Gaye Wahin Gaye Kahan Gaye Pukare
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva

Gita Main Updesh Sunaya
Tumne Soya Viswa Jagaya
Fal Echha Se Rahit Karma Ko
Har Manav Ka Dharm Bataya
Rahenge Hum Sab Rini Tumhare
Rahenge Hum Sab Rini Tumhare
Hey Nath Narayana Vasudeva

Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva
Pitmat Swami Sakha Hamare
Pitmat Swami Sakha Hamare
Hey Nath Narayana Vasudeva
Srikrishna Govinda Hare Muraari
Hey Nath Narayana Vasudeva

Radhe Krishna Radhe Krishna
Raadhe Raadhe Krishna Krishna
Radhe Krishna Radhe Krishna
Raadhe Raadhe Krishna Krishna
Krishna… Krishna…
Radhe Krishna… Hare Hare 

2 thoughts on “শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি | Shri Krishna Gubinda Hare Murari | Bangla Bhajan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *