3 June, 2024
মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল?

মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল?

Q: মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল ?

Ans: মোগলৰ শেষ ৰজা আছিল বাহাদুৰ ছাহ দ্বিতীয় , বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয়, (জন্ম ২৪ অক্টোবৰ, ১৭৭৫, দিল্লী, ভাৰত—মৃত্যুৰ ৭ নৱেম্বৰ, ১৮৬২, ৰঙান, বাৰ্মা [বৰ্তমান ইয়াংগন, ম্যানমাৰ]),

ভাৰতৰ শেষ মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ (ৰাজত্ব ১৮৩৭–৫৭)। তেওঁ আছিল এজন কবি, সংগীতজ্ঞ আৰু কেলিগ্ৰাফাৰ, ৰাজনৈতিক নেতাতকৈ বেছি নান্দনিক।


2 thoughts on “মোগলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *